Финансовые услуги
Finanšu vadība

Finanšu pakalpojumi Jūsu uzņēmējdarbības efektivitātes celšanai

Finanšu vadība

Balstoties uz klientu individuālajām vajadzībām, mēs sniedzam visaptverošu palīdzību problēmu risināšanā, kas saistītas ar finanšu vadības sistēmas izveidi, izmaksu plānošanu un prognozēšanu, ka arī ieguldījumu un finanšu analīzi.

Compliance un AML pakalpojumi

Fizisko personu datu apstrādes likums (GDPR)

Uzņēmums Baltconsult sniedz juridisku atbalstu personas datu tiesiska apstrādes procesa ieviešanā, nepieciešamo dokumentu kopuma (politika, datu apstrādes reģistrs, instrukcijas darbiniekiem u.c.) sagatavošanā

Tādējādi Jūs iegūsiet:
 • Profesionāli izstrādātu klientu datu aizsardzības politiku, kas datus apstrādā likumīgi, godprātīgi, pārredzami, kontrolēti, precīzi, droši un atbildīgi
 • Pārliecību saziņā ar uzraudzības iestādēm un valsts institūcijām (ar iespēju piesaistīt mūsu speciālistu)
 • Atbildes uz jautājumiem, kas Jums jāzina, lai ievērotu regulu par personu datu aizsardzību
 • Iekšējo pārliecību par savas darbības likumību un atbilstību visiem Latvijas Republikas likumiem un prasībām

Atbilstības pakalpojumi – AML Compliance

Atbilstības pakalpojumi – AML Compliance

Baltconsult piedāvā pakalpojumus iekšējās AML kontroles sistēmas izstrādē un ieviešanā uzņēmumā, kā arī palīdz samazināt AML / CTF riskus un atbrīvo Jūs no nepieciešamības uzturēt savu atbilstības departamentu.

Mūsu pakalpojumi iekļauj:
 • Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana – politika, procedūra “Zini savu klientu” (KYC), reģistri, veidlapas
 • Esošās dokumentācijas un procedūru atjaunināšana saistībā ar izmaiņām likumdošanā vai izmaiņām kompānijas darbībā
 • Individuāla AML / CTF riska pārbaude un novērtēšana potenciālajam darījuma partnerim
 • Pilna un regulāra esošo partneru bāzes analīze
 • Atbalsts on-boarding procedūrām finanšu iestādēs un pie darījumu partneriem
 • Konsultācijas AML / CTF jomā

Uzņēmuma „Baltconsult” komanda ir sagatavojusi un sekmīgi īstenojusi vairāk nekā 20 projektus dažādās saimnieciskajās nozarēs.

Uzņēmums „Baltconsult” piedāvā novērtēt un izanalizēt idejas, strukturēt tās, pārbaudīt to atbilstību visiem nepieciešamajiem kritērijiem, sagatavot dokumentu paketi, īstenot komunikāciju ar attiecīgajām instancēm, sniegt klientam informāciju par projekta izskatīšanas procesu un ES procedūrām, koordinēt projekta īstenošanas procesu, kā arī sagatavot noslēguma un progresa pārskatus.

Mēs piedāvājam kompleksu atbalstu darbā ar Eiropas fondiem Latvijā:
 • Idejas novērtēšanu – ir svarīgi jau pašā sākumposmā korekti noteikt programmu, kuras ietvaros plānoto projektu ir iespējams īstenot
 • Idejas pielāgošanu konkrētajai programmai un tās noteikumiem
 • Veikt analīzi, lai noteiktu uzņēmuma atbilstību programmas kritērijiem
 • Programmas nosacījumiem pilnībā atbilstošas komplekta dokumentācijas pakas sagatavošanu (šī dokumentācija var tikt izmantota projekta īstenošanai nepieciešamā bankas aizdevuma saņemšanai)
 • Komunicēšanu ar valsts struktūrām, kuras atbild par programmu
 • Klienta informēšanu par programmas procedūrām pēc projekta apstiprināšanas
 • Projekta īstenošanas norises koordinēšanu ar procesā iesaistītajām pusēm
 • Atskaišu sagatavošanu

Uzņēmējdarbības novērtēšana

Uzņēmuma „Baltconsult” veiktā uzņēmējdarbības analīze palīdz iegūt pilnīgu un patiesu informāciju par uzņēmuma un tā aktīvu iespējamo vērtību, iespējamajiem uzņēmuma atmaksāšanās termiņiem, par gada peļņas apmēru un iespējām attīstīties preču un pakalpojumu tirgū.

Uzņēmējdarbības novērtējums, tās priekšrocības un mērķi:
 • Uzņēmējdarbības nākotnes attīstības plānošana
 • Ražošanas vadības efektivitātes celšana
 • Atpērkot akcijas no akcionāriem
 • Nosakot uzņēmuma kredītspēju
 • Izstrādājot uzņēmējdarbības plānu
 • Veicot uzņēmuma restrukturizāciju (likvidācijas, apvienošanās, sadalīšanās un citos gadījumos)
 • Nosakot uzņēmuma aktuālo tirgus vērtību tā daļējas vai pilnīgas pirkšanas vai pārdošanas gadījumā, vienam vai vairākiem dalībniekiem izstājoties
 • Lai mazinātu finanšu risku aizdevuma izsniegšanas gadījumā

Sākt sadarbību

SIA “Baltconsult”

Tālrunis Rīgā

+371 67 204 736

  Atsūtiet savu jautājumu vai aprakstiet uzdevumu!
  Mūsu darbinieki ļoti drīz sazināsies ar Jums.

  Nosūtot jautājumu, Jūs piekrītat datu apstrādei Jūsu iesūtītajā apjomā un konsultācijas sniegšanas mērķim. Tiesības atsaukt savu piekrišanu un citus personas datu aizsardzības principus skatīt Privātuma politikā.

  Please prove you are human by selecting the Star.

  Scroll to Top