Бизнес-консалтинг
Konsultāciju pakalpojumi un uzņēmumu reģistrēšana

„Baltconsult” speciālistu zināšanas un pieredze Jūsu uzņēmējdarbības uzdevumu risināšanai

Uzņēmējdarbības konsultācijas

Uzņēmums „Baltconsult” sniedz konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar Jūsu uzņēmuma lietišķo aktivitāti. Mūsu uzņēmuma speciālisti atbildēs uz jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības uzsākšanu, kā arī sniegs detalizētu informāciju par niansēm uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā.

Drošs informācijas avots

„Baltconsult” saviem klientiem nodrošina konsultāciju servisu Latvijas Republikas Komerclikuma, finanšu, banku, korporatīvo, Imigrācijas, Darba likuma un Civillikuma jautājumos.

Budžets ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma efektivitātes vadības instrumentiem. „Baltconsult” finanšu eksperti palīdzēs veikt Jūsu budžeta sistēmas auditu un sniegs ieteikumus tās pilnveidošanai – mēs veiksim Jūsu uzņēmuma grāmatvedības pārskata un finanšu darījumu pārbaudi. 

Konsultācijas pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas

Uzņēmējdarbības veikšanai ES teritorijā ir nepieciešami pārdomāti lēmumi un paaugstināta mobilitāte, spēja īsā laikā apgūt jaunus saimnieciskās darbības normatīvus un noteikumus.

Mūsu pakalpojumi palīdz pieņemt lēmumus un ietver:
 • Paredzamās uzņēmējdarbības analīzes veikšanu, darbības metodikas izvēli
 • Potenciāla izvērtēšanu iziešanai tirgū
 • Konsultācijas un komentārus LR likumu jautājumos
 • Uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās formas izvēli
 • Uzņēmuma turpmākās attīstības prognozes novērtēšanu
 • Uzņēmējdarbības plānam nepieciešamās informācijas savākšanu un apstrādi
 • Paredzamo nodokļu un peļņas izskatīšanu un prognozes
 • Grāmatvedības uzskaites sistēmas apstrādi
 • Organizatorisko jautājumu risināšanu
 • Sākotnējās konsultācijas nekustamā īpašuma iegādei

Uzņēmuma reģistrēšana Latvijā

Uzņēmums „Baltconsult” nodrošina atbalstu, noformējot dokumentus un reģistrējot sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), kā arī reģistrējot ārvalstu uzņēmuma filiāli vai pārstāvniecību Latvijas teritorijā.

Priekšrocības, reģistrējot sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA):
 • Iespējams uzņēmumu reģistrēt attālināti (nav obligāti jāierodas Latvijā)
 • Apstiprināšanas procedūra nav sarežģīta un ilga – sākot no divām dienām
 • Uzņēmums par 100% var piederēt ārvalstniekiem (tostarp ārvalstu uzņēmumiem, kas darbojas jurisdikcijā ar zemu nodokļu likmi)
 • Nav prasības iecelt vietējo valdes locekli
 • Jebkurš SIA dalībnieks jebkurā laikā var atstāt sabiedrību neatkarīgi no citu tās dalībnieku piekrišanas
 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 25% (tā tiek aprēķināta no sadalītās peļņas summas). Ja peļņa tiek reinvestēta, tad nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis

Finanšu konsultācijas

„Baltconsult” piedāvā finanšu konsultācijas jebkuros finanšu darījumu īstenošanas jautājumos, nodokļu un izdevumu jautājumos, kā arī finanšu darba plāna sagatavošanā atbilstoši Latvijas Republikas nodokļu likumiem.

Jums ir iespēja saņemt konsultācijas nodokļu plānošanas jautājumos šādās jomās:
 • Nodokļi un peļņa
 • Pievienotās vērtības nodoklis
 • Nodokļi, ar kuriem tiek aplikti darījumi ar nekustamo īpašumu
 • Kapitāla un dividenžu nodokļi
 • Nodokļu deklarāciju sagatavošana fiziskām personām
 • Aktīvu pārdošana
 • Parādu dzēšana
 • Un citas optimizācijas

Korporatīvās konsultācijas

Mūsu speciālistu darba pieredze ļauj operatīvi un ņemot vērā uzņēmuma individuālās īpatnības izvēlēties un piedāvāt optimālo risinājumu katram konkrētam gadījumam. 

Mūsu risinājumi korporatīvo konsultāciju jomā skar šādus jautājumus:
 • Uzņēmējdarbības novērtēšana
 • Uzņēmumu Due diligence
 • Apvienošanās un pārņemšanas darījumu noformēšana
 • Daļu pirkšanas un pārdošanas darījumu atbalsts
 • Projektu finansēšanas organizēšana, pagaidu brīvo līdzekļu izvietojums
 • Eiropas fondu finansējums
 • Palīdzība licenču (tostarp brokeru licenču un elektroniskās komercijas licenču) saņemšanā 

Elektroniskā komercija un licenču saņemšana

Uzņēmuma „Baltconsult” darbība aptver visu pakalpojumu klāstu, kas saistīti ar brokeru investīciju uzņēmumu, maksājumu agregatoru, kā arī organizāciju, kas sniedz maksājumu pakalpojumus (emitē elektronisko naudu), reģistrēšanu, licenču saņemšanu un turpmāko atbalstu.

Mēs piedāvājam konsultāciju pakalpojumus un pilnu juridisko atbalstu šādos jautājumos:
 • Vispusīgs atbalsts, noformējot jaunu uzņēmumu
 • Nepieciešamo izmaiņu veikšana jau reģistrētos uzņēmumos, ievērojot visas prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos
 • Pilnas dokumentācijas, kas nepieciešama uzņēmuma licences saņemšanai un turpmākajai darbībai, paketes sagatavošana
 • Klienta interešu pārstāvēšana Finanšu tirgus un kapitāla komisijā, kā arī citās regulējošās institūcijās, saņemot licenci un saskaņojot dokumentus
 • Pilns uzņēmuma atbalsts gan Latvijā, gan ārpus tās
 • Juridiskās adreses piešķiršana
 • Nodokļi un ekonomiskās konsultācijas
 • Grāmatvedības pakalpojumu, revidenta pakalpojumu nodrošināšana, palīdzība darbinieku meklēšanā un dokumentu tulkošana

Sākt sadarbību

SIA “Baltconsult”

Tālrunis Rīgā

+371 67 204 736

  Atsūtiet savu jautājumu vai aprakstiet uzdevumu!
  Mūsu darbinieki ļoti drīz sazināsies ar Jums.

  Nosūtot jautājumu, Jūs piekrītat datu apstrādei Jūsu iesūtītajā apjomā un konsultācijas sniegšanas mērķim. Tiesības atsaukt savu piekrišanu un citus personas datu aizsardzības principus skatīt Privātuma politikā.

  Please prove you are human by selecting the Flag.

  Scroll to Top