Вид на жительство в Латвии
Uzturēšanās atļauja Latvijā

Profesionāls atbalsts, noformējot uzturēšanās atļauju Latvijā

Konsultācijas uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā

Uzņēmums „Baltconsult” sniedz atbalstu uzturēšanās atļaujas saņemšanā Latvijā. Tas nodrošina ārvalstniekam tiesības uzturēties Eiropas Savienības teritorijā. Pagaidu uzturēšanās atļauja uz laiku līdz pieciem gadiem paredz uzturēšanos Latvijas teritorijā bez minimālā un maksimālā perioda ierobežojumiem, kā arī uzturēšanos Šengenas nolīguma valstīs uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas gadā. 

Uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijā

Uzņēmums „Baltconsult” nodrošina konsultācijas uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā. Tā piešķir Jums tiesības brīvi, bez vīzas pārvietoties visu Šengenas nolīguma valstu teritorijā.

Latvijā spēkā esošais Imigrācijas likums paredz ikgadēju pagaidu uzturēšanās atļaujas apstiprināšanu, lai kontrolētu, vai ārvalstnieks ievēro investīciju noteikumus, uz kuru pamata tika saņemta attiecīgā uzturēšanās atļauja.

Subordinētā depozīta noformēšana Latvijas bankā:
 • Minimālā noguldījuma summa – 280 000 EUR 
 • Depozīta termiņš – pieci gadi
 • Papildus tam valsts budžetā ir jāiemaksā valsts nodeva 25 000 EUR apmērā
 • Procentu izmaksa (parasti) notiek reizi pusgadā
 • Latvijas banka izsniedz investoram izziņu par noguldījumu, kas kalpo kā pamatojums pagaidu uzturēšanās atļaujas saņemšanai gan investoram, gan viņa ģimenes locekļiem
Nekustamā īpašuma iegāde Latvijā:
 • Iegādājoties Latvijā nekustamo īpašumu, kura vērtība nav mazāka par 250 000 EUR (un kadastrālā vērtība pirkšanas brīdī ir vismaz 80 000 EUR), vai ne vairāk kā divus nekustamā īpašuma objektus, kuru kopējā vērtība ir vismaz 250 000 EUR ārpus Rīgas priekšpilsētām, pie nosacījuma ka katra objekta kadastrālā vērtība iegādes brīdī ir vismaz EUR 40 000. Ja izmaksas ir zemākas, tad katra īpašuma vērtībai jābūt vismaz EUR 125 000.
 • Saņemot uzturēšanās atļauju pirmo reizi, ir jāmaksā vienreizēja valsts nodeva 5% apmērā no īpašuma pirkuma summas.
 • Pieprasot atkārtotu uzturēšanās atļauju, valsts budžetā ir jāmaksā EUR 5000. Ieguldītāju ģimenes locekļiem nav jāmaksā valsts nodevas.
Uzņēmējdarbības uzsākšana Latvijā:
 • Ieguldot 50 000 EUR uzņēmumā, kurā strādā ne vairāk kā 50 darbinieki, kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 000 000 EUR un kurš gada laikā ir nomaksājis nodokļos summu, kas nav mazāka par 40 000 EUR
 • Ieguldot 100 000 EUR jaunā uzņēmumā, kurā darbinieku skaits ir vismaz 50 cilvēki un gada apgrozījums ir vismaz 10 000 000 EUR un kurš gada laikā ir nomaksājis nodokļos summu, kas nav mazāka par 100 000 EUR
 • Ieguldot 100 000 EUR uzņēmuma pamatkapitālā, kurš viens pats vai kopā ar meitas uzņemumiem nodarbina vismaz 50 cilvēkus un gada apgrozījums ir vismaz 10 000 000 EUR.
 • Uzturēšanās atļauja tiek izsniegta ne vairāk kā 10 ārvalstu personām, no kurām katrai ir jāiegulda uzņēmumā un valsts budžetā ir jāsamaksā valsts nodeva EUR 10 000  apmērā (iepriekš līdzīga uzturēšanās atļauja tika  izsniegta ne vairāk kā trīm ārvalstu investoriem).
 • Pieprasot atkārtotu uzturēšanās atļauju, valsts budžetā ir jāmaksā EUR 5000. Ieguldītāju ģimenes locekļiem nav jāmaksā valsts nodevas.
Latvijas valsts vērtspapīru pirkšana:
 • Nopērkot bezprocentu valsts obligācijas EUR 250 000 apmērā un samaksājot valsts nodevu EUR 38 000 apmērā.
 • Atmaksas termiņš – 5 gadi, bez tiesībām uz agrīnu pieprasījumu un procentu saņemšanu.
 • Pieprasot atkārtotu uzturēšanās atļauju, valsts budžetā ir jāmaksā EUR 5000. Ieguldītāju ģimenes locekļiem nav jāmaksā valsts nodevas.

Ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecības noformēšana Latvijā

Viens no pievilcīgākajiem un ekonomiski izdevīgākajiem veidiem uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā ir ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecības atvēršana. Uzņēmums „Baltconsult” sniedz palīdzību pārstāvniecības reģistrēšanā un uzturēšanās atļaujas noformēšanā.

Pārstāvniecību var atvērt uzņēmums, kas reģistrēts un darbojas jebkurā pasaules valstī. Lai arī pārstāvniecība nav juridiska persona un tai nav tiesību veikt saimniecisko darbību, tā ir tiesīga pārstāvēt Jūsu organizācijas intereses Latvijas Republikas un visas ES teritorijā. Jūs varēsiet reklamēt organizācijas darbību, rīkot lietišķas tikšanās un parakstīt līgumus galvenā uzņēmuma labā.

Pārstāvniecības noformēšanas gadījumā uzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz četriem gadiem un katru gadu ir jāpagarina. Pagarinot uzturēšanās atļauju Latvijā, visupirms tiek vērtēts ekonomiskais izdevīgums, kuru gūst valsts. Noformējot ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecību, nepastāv nekādas konkrētas nodokļu saistības, stingras prasības, kas saistītas ar darbības jomu vai pārstāvniecības darbā veikto investīciju skaitu. Tas padara šo uzturēšanās atļaujas saņemšanas veidu maksimāli ērtu, vienkāršu un efektīvu.

Sākt sadarbību

SIA “Baltconsult”

Tālrunis Rīgā

+371 67 204 736

  Atsūtiet savu jautājumu vai aprakstiet uzdevumu!
  Mūsu darbinieki ļoti drīz sazināsies ar Jums.

  Nosūtot jautājumu, Jūs piekrītat datu apstrādei Jūsu iesūtītajā apjomā un konsultācijas sniegšanas mērķim. Tiesības atsaukt savu piekrišanu un citus personas datu aizsardzības principus skatīt Privātuma politikā.

  Please prove you are human by selecting the Car.

  Scroll to Top